Pomôžeme Zariadime Školíme Chcete poznať práva a povinnosti opatrovateliek v Rakúsku?  Môžeme Vám pomôcť i vysvetliť Práva a povinnosti opatrovateliek v […]

Pomôžeme Zariadime Školíme

Chcete poznať práva a povinnosti opatrovateliek v Rakúsku?

 Môžeme Vám pomôcť i vysvetliť

Práva a povinnosti opatrovateliek v AT aj SK

Najdôležitejšie znaky nezávislej pracovnej činnosti – opatrovateliek

Zákon na ochranu osobných údajov podľa DSGVO / DGPR 18/2018 Z.z.

Rozdiel medzi TPP a živnosťou

Zákon o domácej opatere v skratke

Delegácia pre opatrovateľky


Všetko o živnosti v AT aj SK

Založenie živnosti

Prerušenie- pozastavenie / opätovná aktivácia živnosti

Zrušenie živnosti

Prehlasovanie Standortu – miesta výkonu činnosti

Prihlásenie i odhlásenie prechodného pobytu


SVS / Pripoistenie v PN v AT

Prihlásenie sa a odvody do SVS / Nedoplatky / ako znížiť príliš vysoké odvody /dobré rady

Poistenie / E 106 – poistenie na lekárske ošetrenie na Slovensku /  pripoistenie v prípade PN / ohlasovanie PN / výplata PN


Finanzamt v AT

Prihlásenie / odhlásenie / nájsť môj Finanzamt

Daňové priznanie – úľavy

Rodinné prídavky

WKÖ – Vznik i ukončenie členstva


Materský a rodičovský príspevok / SVS v AT

Doba poberania a dávky v materstve

Wochengeld – kto a kedy ma nárok na materský príspevok

Rodičovský príspevok – Kinderbetreuungsgeld

Pozastavenie dávok v materstve

Príspevok k paušálnemu rodičovskému príspevku

Formuláre pre príspevok k prídavkom postihnutého dieťaťa

Iné

Dôležité rady – keď sú dve živnosti ( SK aj Rakúska)

Dôchodkové zabezpečenie – Vorsorgekasse

Pozostalostné/ sirotské záležitosti v Rakúsku (DP, RP, WKÖ, SVS, FA)