Práva a povinnosti opatrovateľa/ky na SLOVENSKU Ako v každej krajine aj na Slovensku má živnostník nielen svoje práva ale aj povinnosti. Aká živnosť je potrebná pre opatrovanie na Slovensku? Voľná živnosť – kód 9603 – Poskytovanie služieb osobného charakteru: môže vykonávať Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb Poskytovanie služby vedenia cudzieho osobného vozidla […]

Práva a povinnosti opatrovateľa/ky na SLOVENSKU

Ako v každej krajine aj na Slovensku má živnostník nielen svoje práva ale aj povinnosti.

Aká živnosť je potrebná pre opatrovanie na Slovensku?

Voľná živnosť – kód 9603 – Poskytovanie služieb osobného charakteru: môže vykonávať

 • Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
 • Poskytovanie služby vedenia cudzieho osobného vozidla
 • Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť – pranie, žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu
 • Vedenie domácnosti

Viazaná živnosť – nutná registrácia na VÚC ako poskytovateľ služieb

Aké práva a povinnosti má slovenský živnostník?

 • pri vzniku živnosti, živnostenský úrad posiela registračné údaje na daňový úrad, sociálnu a zdravotnú poisťovňu ( ak nepríde žiadne oznámenie pre istotu je potrebné si to ešte preveriť v sociálnej a zdravotnej poisťovni)
 • živnostník vedie účtovníctvo, daňovú evidenciu (príjmy a výdaje) alebo ide na paušálne výdavky, podľa toho čo bude výhodnejšie
 • za kalendárny rok musí podať daňové priznanie do 31.3. alebo s odkladom do 30.6.
 • vypracovaný projekt na ochranu osobných údajov podľa GDPR 18/2018 Z.z. platný od 25.05.2018

Uzavrieť s klientom zmluvu o dielo

 •  je dobré (u nás vyžadujeme) uzavrieť rámcovú zmluvu o dielo, kde sa dohodnú podmienky napr. hodinová/ denná odmena, rozsah hodín, rozsah prác, miesto výkonu atď.

Vedenie dokumentácie o vykonanej práci a fakturácia

 • evidencia o vykonanej práci nie je povinnosťou živnostníka, ale v našej spoločnosti aj pre Vašu ochranu vyžadujeme evidenciu viesť (formuláre dáme k dispozícií do Mappe*)
 • faktúry sa vystavujú chronologicky napr. 202301, 202302….

Odvody podľa výpočtu zdravotnej poisťovne / Podávanie daňového priznania

 • odvody do zdravotnej poisťovne – nemusí platiť, ak už je poistený napr. zamestnanec, inak platí v prvom roku minimálnu výšku
 • odvody do sociálnej poisťovne – ak prekročí príjem za kalendárny rok 2017 sumu 5 472 € bude povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne po podaní prvého daňového priznania. Napr. ak sa otvorí živnosť ešte v roku 2022 daňové sa podá do 31.3.2023, tak od 1.7.2023 bude povinnosť platiť odvody aj do sociálnej poisťovne. Ak sa otvorí živnosť až po 1.1.2023, daňové priznanie sa podá až k 31.3.2024 a odvody do sociálnej poisťovne sa budú platiť až od 1.7.2024

Mám živnosť v zahraničí…

 • Ak už pracujete ako napr. rakúsky živnostník, môžete mať aj SK živnosť s tým, že si požiadate sociálnu poisťovňu o vydanie formulára A1 alebo PD A1.
 • Ak máte 2 živnosti v rôznych štátoch, je nutné podávať daňové priznanie v štáte, v ktorom bolo pridelené platiť odvody. Nezabudnite prosím, že treba zdaňovať príjem z oboch štátov.
 • Daňové priznanie si každý živnostník robí sám alebo daňový poradca

 Daňový poradca nie je luxus ale ochrana Vašich peňazí

* Mappe – zložka, v ktorá obsahuje dokumenty potrebné k opatrovaniu.