Práva a povinnosti opatrovateľa/ky v AT Keďže sa zaoberáme hlavne sprostredkovaním zákazky ( nie zamestnania), tieto informácie sú dôležité pre opatrovateľov/-ky živnostníkov/-čky v Rakúsku. Všetky formuláre nájdete na našej stránke www.24stundenhilfe.net Pozvánka – toto má vedieť každý Živnosť – Gewerbeschein je majetok opatrovateľa/ky ( nie agentúry) preto je opatrovateľ/ka povinný/á sa o živnosť zodpovedne starať.  Nejde o to kto […]

Práva a povinnosti opatrovateľa/ky v AT

Keďže sa zaoberáme hlavne sprostredkovaním zákazky ( nie zamestnania), tieto informácie sú dôležité pre opatrovateľov/-ky živnostníkov/-čky v Rakúsku. Všetky formuláre nájdete na našej stránke www.24stundenhilfe.net

Pozvánka – toto má vedieť každý

Živnosť – Gewerbeschein je majetok opatrovateľa/ky ( nie agentúry) preto je opatrovateľ/ka povinný/á sa o živnosť zodpovedne starať.  Nejde o to kto za živnostníka urobí určité úkony ale hlavne aby živnostník/čka vedel/a čo sú jeho/jej nielen práva ale i povinnosti.

Nutné pre živnostníka:

 • Počas výkonu práce musí byť živnosť aktívna
 • starať sa o svoje príjmy a výdaje 
 • Na prácu potrebuje zmluvu s rodinou alebo zastupujúcou osobou – Werkvertrag – dohodnuté sú v nej platové podmienky, doba výkonu, požadované úkony atď.
 • po každom turnuse musí vystaviť Honorarnote – viesť ich dokumentáciu v číselnom poradí v danom roku napr. 01/2021, 02/2021  ….
 • dĺžka turnusov je neobmedzená

Honorarnote /faktúra/ – je potrebné vystaviť vždy 2x. Jeden pre opatrovateľku, druhý pre klienta. Obe faktúry musia byť oboma stranami podpísané.  Nezabúdať číslovať faktúry v príslušnom roku a začínať v novom roku od 01/rok (ak sa mení klient, číselné poradie pokračuje ďalej).

Platné od 1.1.2017 –  Ak je celkový príjem nad 30 000 €  a z toho je vyplatené nad 7 500 € v hotovosti, je nutné si zabezpečiť registračnú pokladňu. Pokladni sa dá vyhnúť ak sa príjem v hotovosti ustráži pod hranicou 7 500 €. Je však potrebné mať účet kam bude možné honorár uhradiť. Túto sumu doporučujeme ešte znížiť pre prípad nejakého zástupu aby suma nebola na „hrane“.

Ak je celkový príjem nižší ako 30 000 € nie je potrebné strážiť sumu vyplatenú v hotovosti. Len máličko opatrovateliek prekročí túto sumu.

Sachbezug – sa nepočíta do daňového priznania ako príjem.

V prípade, že sa vypláca aj na účet a časť hotovosťou je nutné vystaviť 2 Honorarnote, alebo použiť druhú prílohu ako vzor.

Živnostník si zodpovedá sám/sama za:

 • odvody do SVS, úhradu daní, podanie daňového priznania na Slovensku a v Rakúsku, spôsobné škody na majetku i zdraví si zodpovedá sám
 • je povinný/á  zostaviť ročné zúčtovanie – príjmy a výdaje
 • podať daňové priznanie – na Slovensku s nulovou daňou, v Rakúsku podľa zákona o dani z príjmov – Einkomensteuergesezt ( ak podávate DP v Rakúsku a máte priznané RP viac ako 7 mesiacov za daný rok, treba priložiť aj Formulár L1K, bude vyplatená tzv. negatívna daň a v prípade, že sa daň platí bude táto suma odpočítaná z daní)
      Doplnené 07.10.2016
 • Opatrovateľ so živnosťou môže mať uzatvorené takzvané Haftpflichtversicherung. Tento produkt Vám vytvorili WKW Fachgruppe Personenbetreuer v spolupráci s poisťovňou UNIQA. Na Vaše otázky ohľadom povinného poistenia odpovedia a prihlášky podajú na E-mail adrese: infohotline.personenbetreuung@gmail.com alebo christian.ziegelbecker@uniqa.at

www.wko.at/Content.Node/branchen/w/Personenberatung_Personenbetreuung/Personenbetreuer/BESTAeTIGUNG-Uniqa-Haftpflicht-SK.pdf


Proti spôsobeným škodám pri práci opatrovateľky je dobré sa chrániť poistkou Haftplichtversicherung. 25 € ročne nie je veľa. –  UNIQA


Prihlásiť sa musí: nie len pri prvom otvorení ale pri každej zmene prechodného pobytu, zmeny Standort-u či aktivácií živnosti

 • Prechodný pobyt – Meldezettel
 • Zmena miesta výkonu práce  – STANDORTVERLEGUNG
 • oznámiť SVS zmenu adresy v Rakúsku – MITTEILUNG
 • cudzineckú políciu – Fremdepolizei
 • Finanzamt formulárom Verf24
 • požiadať o formulár E 106 (elektronickou formou na SVS)  – aby bolo možné ošetrenie aj na Slovensku – ak je živnosť nová alebo je nová aktivácia živnosti. ( Ak otec dieťaťa nepracuje na Sk, je potrebné si dieťa poistiť k sebe do SVS. Použiť je nutné formuláre E 109 a Meldeblatt für anspruchsberechtige Angehörige a zaslať do SVS)
 • po prípadne si požiadať o  ZUSATZVERSICHERUNG in der KRANKENVERSICHERUNG /pripoistenie počas PN/ – formulár zaslať na SVS
  – Môžete požiadať o zasielanie pošty na SK – POŠTA SK / Weiterleitung
  – Ak je živnosť novo otvorená alebo nie je k dispozícií rakúske daňové číslo, môžete požiadať listom – ANSUCHEN UM STEUERNUMMER

Nezabudnúť, ak sa opatera skončila ( či už úmrtím klienta alebo potrebou zmeniť miesto práce) je nutné sa ihneď odhlásiť z prechodného pobytu formulárom MELDEZETTEL – vyplniť: ABMELDUNG

Doplnené 1.9.2019 – HANDYSIGNATUR slúži na vybavovanie si úradných záležitostí z pohodlia domova. Pri viacerých úkonoch je to už nutnosť. Napr. iba cez HANDY SIGNATUR si môžete pozrieť svoje konto na SVS.

Daňový poradca nie je luxus ale ochrana Vašich peňazí


Živnostníci sa nemôžu odvolávať na zákonom stanovený pracovný čas, pracovné voľno ( nie je stanovené pre živnostníkov žiadnym rakúskym zákonom ) prípadne nejaké príplatky, alebo zlepšenie podmienok pri výkone opatrovateľskej činnosti.  Ak nie je živnostník spokojný s podmienkami a nie je možná dohoda s pacientom,  prípadne rodinou, môže zmluvu zrušiť. Ak je miesto sprostredkované agentúrou, je dôležité s ňou komunikovať.

Väčšina agentúr ma zavedený systém dokumentácie tzv. Mappe. Je nutné dodržiavať tento systém v rodine.

   Dôležité dokumenty, ktoré musia byť k dispozícií pre rodinu / Zoznam tlačív v rodine do Mappe:

 • Standortverlegung Formulár / následne Bestätigung – kópia
 • Meldezettel – nový – kópia
 • Vollmacht /splnomocnenie/: ak chcete, aby Vám niekto pomohol so živnosťou ( s čím nesúhlasíte v splnomocneni, to treba prečiarknúť)
 • Förderungsunterlagen:  treba podpísať pre rodinu strany 2/7 a 6/7
 • Gewerbeschein – kópia
 • Ecard + SV Bestätigung – kópie
 • OP- kópia
 • Opatrovateľský certifikát / maturitné vysvedčenie /diplom – v nemčine – kópia
 • Zápisky o klientovi – dokumentácia – MAPPE
 • Werkvertrag – zmluva o dielo
 • Delegácia – potvrdí diplomovaná sestra alebo lekár klienta

Delegation -Pflegerische und ärztliche Tätigkeiten /Delegácia ošetrovateľských a liečebných úkonov

…na podávanie liekov a potrebných opatrovateľských úkonov potrebujete tzv. DELEGÁCIU, ktorú podpíše lekár…

Ak pracujete cez agentúru, delegáciu Vám vydaná diplomovaná sestra z agentúry.

Pozor ak máte živnosť na Personenbetreuung (aj keď ste zdravotná sestra na sk ale bez uznania vzdelania v Rak.) ani s Delegáciou  sa nemôžu lieky dávkovať či strihať nechty na nohách ani ošetrovať otvorené rany ako sú napr. dekubity (Vaša živnosť to nedovoľuje)

Dokumentácia

 Väčšina agentúr vyžaduje, aby opatrovateľ/ka viedol/dla dokumentáciu o klientovi, ako je napr. meranie cukru, krvného tlaku, čas a množstvo podávania liekov, prijatých tekutín, stravy, zaznamenávanie stolice, terapií, teploty, príp. váhy klienta, zaznamenávanie zmien v správaní klienta, nočné vstávanie, začernanie pokožky, modrina na tele klienta atď. Dôležité je si klienta všímať.

Čo robiť, keď je nutný prevoz klienta do nemocnice

 V prvom rade zavolať Nottruff /záchranná služba/ – 144. Následne informovať rodinu klienta a v prípade, že pracujete cez agentúru, treba informovať aj zástupcov agentúry.

Dôležité čísla v prípade núdze:

Notruf- und Notfallnummern in Österreich

Feuerwehr: 122 – hasičská záchranná služba
Polizei: 133  – 
polícia
Rettung: 144 – 
lekárska záchranná služba
Euronotruf: 112 – 
všetky zložky pod jednou strechou

1450 – Linka lekárskej pomoci a poradne bez okamžitej nutnosti volať záchranku. Školený personál pomôže zhodnotiť situáciu a podá korektné informácie ako postupovať ďalej.

Bergrettung: 140          

Správanie sa v rodine: opatrovateľ/ka musí zachovať súkromie klienta, nesmie používať osobné veci klienta ( aj zrkadielko, lak na nechty či pilník sú osobné veci). Za klientove peniaze si opatrovateľ/ka nesmie kupovať pre seba hygienické pomôcky či nadštandardnú stravu ( kefku / pastu na zuby, šampóny, čokolády atď.). 
Opatrovateľ/ka musí viesť knihu výdavkov a zdokladovať tieto výdavky originálnymi bločkami za nákup. Pri striedaní je nutné, aby obaja/obe opatrovatelia/ky podpísali prevzatie / odovzdanie peňazí klienta.
Počas výkonu práce ( týka sa aj dohodnutého voľna počas dňa ) sa nesmú užívať omamné látky ( alkohol, drogy..). Opatrovateľ/ka nesmie fajčiť v byte/dome klienta.

SVS / poistenie / pripoistenie v PN

Odvody do SVS sa hradia štvrťročne –  do konca februára,  mája,  augusta  a novembra.

Dobrá rada: Základné odvody do SVS sú cca 172 € . Je potrebné si z každého platu odložiť určitú sumu bokom ( napr. na vklad. knižku, kde budete mať len peniaze pre SVS a z toho si budete uhrádzať odvody aj nedoplatok tzv. Nachbemessung). Výšku budúceho nedoplatku si viete vypočítať jednoducho – 28% z čistého príjmu.

Príklad: Plat  70 €/deň ( vrátane SVS)  x 14 dní  = 970 € – 12% paušálne náklady a – 28 % pre SVS = cca 242,00 € skutočné odvody do SVS. Platilo sa však iba 172 € takže vzniklo za každý mesiac 70 € nedoplatok, ktorý bude treba zaplatiť v budúcnosti.

Platné od 1.1.2018 – za 1. a 2. rok živnosti sa nedopočítava (pri Nachbemessung) Krankenversicherung 7,65% ale iba 18,50%. Zvyšné roky sa počítajú normálne t.j. cca 28%

Odkladaním si vopred na nedoplatok, sa vyhnete horibilným sumám pri vyúčtovaní.

Ak nepríde šek na úhradu pre SVS včas  –  je dobré kontaktovať SVS ( alebo agentúru). Zrejme nastala niekde chyba.

V prípade úhrady odvodov pre SVS prevodom z banky, nesmie sa zabudnúť do správy pre prijímateľa uviesť aj SVNr. ( číslo z ecard) a je dobré napísať aj meno.

Odvody sa hradia vždy v plnej sume, bez ohľadu na to či bola živosť otvorená začiatkom alebo koncom mesiaca. Treba dbať na to aby ste mali dni v mesiaci, pred otvorením živnosti alebo po ukončení živnosti v tomto mesiaci uhradené zdravotné  poistenie na Slovensku. Nezabúdajte, že zo zákona nesmiete uhrádzať odvody za rovnaké obdobie do dvoch zdravotných poisťovní.


Doplnené 13.11.2019 – základné odvody na rok 2020 sú stanovené na 154 €. Nezabudnúť – čím nižší základ, tým väčší nedoplatok.

 Stundung – zníženie odvodov
Ak Vám napriek Vášmu aktuálnemu platu a Nachbemessung výška odvodov do SVS nesúhlasia, môžete požiadať o zníženie odvodov formulárom STUNDUNG.


Aj napriek tomu, že nepodávate daňové priznanie môže poisťovňa vypočítať Nedoplatok ( Rückstand ) podľa orientačných informácií z Finanzamt-u. Preto je dobré si DP v Rakúsku podávať pravidelne.

ZUSATZVERSICHERUNG in der KRANKENVERSICHERUNG /pripoistenie počas PN/

Platí od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Plnenie SVS v prípade PN je možné až po 6 mesiacoch nepretržitého pripoistenia k povinnému zdravotnému poisteniu.

Ukončiť pripoistenie je možné kedykoľvek. Automaticky sa ukončí pri pozastavení / zrušení živnosti.

Suma pripoistenia:  cca 30 € /mesiac. Suma na úhradu je pripočítaná k bežným odvodom SVS. To znamená, k úhrade štvrťročne.

 NOVINKY OD 1.1.2017 došlo k následujúcej zmene:

  Vyplácanie dávok PN /Krankengeld/ pre SZČO na základde dobrovoľného pripoistenia / Zusatzversicherung in der Krankenversicherung/

-Výška denne dávky PN vyplácanej od 4.dňa trvania práceneschopnosti sa vypočítava ako 60% z denného vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie:

T.j.:  ak živnostník platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu (ak napr.nepodáva daňové priznanie) – jeho denná dávka PN bude 8,51€ od 4.dňa trvania práceneschopnosti. Pri dlhodobej PN je od 43. dňa naďalej vyplácaná podporná dávka (Unterstützungsleistung) v nezmenenej výške 29,23€. Dokopy teda 8,51 + 29,23 €/deň.

Od 1.7.2018 sa mení vyplácanie PN do 42. dňa PN. Ak je PN dlhšia ako 43 dní budú doplatené aj predchádzajúce dni do sumy cca 30 € /deň od štvrtého dňa PN.

 • Živnostníčka, ktorá podáva daňové priznanie a jej mesačný vymeriavací základ na zdravotné poistenie činní napr. 800€, si vypočíta výšku svojej dávky PN nasledovne:

800x12mesiacov = 9 600€

9 600 ÷365 =26,30€

60% z 26,30 =15,78€ na deň

Pri dlhodobej PN je od 43. dňa vyplácaná podporná dávka (Unterstützungsleistung) v nezmenenej výške 29,23€ na deň. Spolu teda 15,78 + 29,23 € / deň.

 Podľa tohto vzoru, si vie vyrátať každá živnostníčka výšku svojej dennej dávky PN a výšku vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie si nájde vo svojom kvartálnom predpise odvodov.                   

Zdroj: 7.1.2017

https://www.svagw.at/portal127/svaportal/content?contentid=10007.713634&viewmode=content                                                                                                                                                                                So súhlasom pani  Mgr.Irena Krajčiová

Tel.00421908922321                                                                                                        www.prekladatelia.eu/irenakrajciova/

KRANKENMELDUNG /ohlásenie PN/:

Formulárom Krankenmeldung – je nutné doručiť na SVS do 7 dní od začatia PN, následne vždy do 14. Dňa od posledného hlásenia. SVS Vás môže vyzvať o zdravotnú dokumentáciu i predvolať pred posudkovú komisiu a overiť, či je PN adekvátna.


KRANKENGELD /vyplatenie PN/
: sa počíta ako príjem a treba započítať do príjmu pri daňovom priznaní pre rakúsky Finanzamt. Pre slovenské DP sa nepočíta. Na SK je táto suma nezdaniteľná.

 Celková PN sa počíta ako príjem a treba zahrnúť do DP.

Od 43. dňa  po 20. týždeň je možná podpora pre dlhodobú PN. Ak mal žiadateľ pripoistenie v PN “Zusatzversicherung“ nemusí žiadať o ďalšiu podporu.  Je vyplácaná automaticky k PN . Táto podpora je  vyplácaná aj tomu, kto nemá pripoistenie v prípade PN ale musí si o ňu požiadať najneskôr do 4. týždňov od začatia PN formulárom „KRANKENMELDUNG“  a potvrdené obvodným lekárom vrátane preložených lekárskych správ ( kópie) zaslať na SVS najneskôr do 14 dní. 

Zmena adresy: Je potrebné to ohlásiť aj SVS. Hlavne v prípade ak sú dva prechodné pobyty, nemusí byť Vaša nová adresa zmenená aj na SVS a doručenie pošty je nemožné. Jednoduchý formulár nájdete na našej webstránke –Mitteilung SVS

Poštu je možné nechať si zasielať na slovenskú adresu. Potrebné je zaslať list s vlastnoručným podpisom. Formulár Pošta na SK alebo formulárom Weiterleitung – možné použiť pre všetky úrady (WKÖ, Magistrát, Finanzamt, SVA)

V prípade úrazu v práci / cestou do práce / z práce treba úraz nahlásiť do 5 dní na SVS Unfallmeldung für Erwerbstätige (je dobré mať spolu s dokumentami so sebou) https://www.svs.at/cdscontent/load?contentid=10008.728753&version=1581497366#page=1&zoom=auto,-273,842

Po pozastavení alebo zrušení živnosti treba žiadať SVS o vystavenie formuoláru E 104 / E 108 . Slúži pre SK zdravotnú poisťovňu od kedy do kedy bolo poistenie aktívne v Rakúsku. O tento formulár MUSÍ po novom POŽIADAŤ slovenská zdravotná poisťovňa SAMA.

Všetky písomnosti určené pre Finanzamt (napr.žiadosti, prihlásenie/ odhlásenie, oznámenia atď.) sa od 1.1.2021 zasiela už iba na centrály Finanzamt: Finanzamt Österreich, Postfach 260, A- 1000 Wien

Odhlásenie sa z Finanzamt Verf25
Po ukončení živnosti je potrebné zaslať na posledný Finanzamt, kde bola uskutočnená registrácia aj formulár Verf25. Tým bude registrácia ukončená. Pozor: ak je živnosť iba pozastavená, nie je možné sa odhlásiť z Finanzamt-u a je potrebné naďalej podávať DP aj keby bolo s nulovým príjmom.


Ako si vyžiadať Steuernummer – Formulárom  Ansuchen um eine Steuernummer.

Členom v hospodárskej komore WKÖ.

– sa stáva každý automaticky otvorením živnosti. Každá spolková krajina ma vlastnú hospodársku komoru. Príslušnosť ku hospodárskej komore je určená miestom, na ktoré je prihlásená živnosť – Gewerbestandort.

Po ohlásení živnosti dostane každý podnikateľ dôležité informácie o členstve v hospodárskej komore a prístupové dáta, ktorými sa môže prihlásiť na internetovej stránke. Každý podnikateľ  tam má zriadený svoj účet, kde nájde informácie o svojej živnosti a iné zaujímavosti.

Dôležité pre každého kto poberá rodinné prídavky, materský alebo rodičovský príspevok. Ak druhý (biologický) rodič je pracujúci na Slovensku, je nutné si požiadať o RP, MT alebo rodičovský príspevok aj na Slovensku. Aj v prípade, že je suma celá vyplácaná z Rakúska, po preverení bude musieť byť rozdiel vrátený úradu v Rakúsku.


Podpory a nároky pre živnostíka/čku v Rakúsku:
slobodná mamička – Wochengeld – materský príspevok, rodičovský príspevok, daňový bonus a možnosť požiadať o výnimku v platení odvodov počas poberania rodičovského príspevku v Rakúsku – Antrag auf Ausnahme von der Pflichtversicherung während des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld

Familienbeihilfe Beih100 – pre každé dieťa potrebné vyplniť komplet formulár


Vydatá mamička: podľa výšky príjmu partnera do 6000 € za rok –  ako slobodná mamička
Vydatá mamička : výška príjmu manžela je nad 6 000.- € za rok a neplatí daň na Finanzamt – ako slobodná mamička okrem L1K
Vydatá mamička: platí daň Finanzamt – ako slobodná mamička vo všetkom

Otec dieťaťa má nárok ako slobodná/vydatá mamička okrem Wochengeld. To znamená že aj otec má nárok požiadať o dorovnanie k rodičovskému príspevku. Podmienkou je však mať s dieťaťom spoločné trvalé bydlisko na Slovensku.

Dôležité vedieť:
Počas Wochengeld:  pozastaviť živnosť a požiadať SVS formulárom 
( v najbližšej dobe bude aj na našej webstránke) o výnimku počas Wochengeld ( vyplácené: 8 týždňov pred a 8 týždňov po narodení dieťatka). Hneď po narodení dieťatka treba požiadať Finanzamt o Familienbeihilfe.

Počas Kinderbetreuungsgeld: ( ku koncu Wochengeld – 8 týždňov po pôrode) sa musí živnosť opäť aktivovať (ak bola pozastavená) a zároveň požiadať SVS formulárom Antrag auf Ausnahme von der Pfichtversichversicherung während des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld o výnimku v platení povinného poistenia v Rakúsku počas poberania Kinderbetreuungsgeld ( poistenie trvá naďalej v Rakúsku). Zároveň požiadať o Kinderbetreuungsgeld.

V prípade, že potrebujete formuláre na výnimky ihneď,treba si o ne požiadať telefonicky od príslušného úradu SVS.

 Presné dávky, na ktoré  má živnostník/čka nárok sa vypočítava individuálne, podľa jeho príjmu, príjmu partnera, počet detí, vek detí atď.

Bližšie informácie k týmto témam a všetko o opatrovaní nájdete na týchto stránkach: 

www.daheimbetreut.at/

www.wko.at/branchen/w/gewerbe-handwerk/personenberatung-betre uung/personenbetreuung/Personenbetreuer.html

www.personenbetreuung.wkoratgeber.at/

www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/gruendung/Selbsta endige_Personenbetreuer_Gewerbe_anmelden.html

www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/publikationen/Mer kblatt_Personenbetreuung_-_Slowakisch.html

www.opatrovanie-rakusko.sk/

Doplnené 25.05.2018 – nariadenie EÚ – Nariadením EÚ musí mať každý živnostník vypracovaný projekt podľa nového nariadenia EÚ  DSGVO (GDPR 18/2018 Z.z.) na ochranu osobných údajov. Je to tzv. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa zákona a vypracované záznamy informačných systémov. Každý kto uzatvára zmluvu a fakturuje, každý kto je s akýmkoľvek osobným údajom v kontakte (adresa, tel. číslo, zdravotný stav klienta (veľmi citlivý údaj) musí mať tento projekt vypracovaný.  Informácie k tomuto zákonu nájdete na stránkach WKÖ.