Milé Dámy, milí Páni, Naše firmy sa zaoberajú sprostredkovaním kvalifikovaných opatrovateliek a opatrovateľov pre našich rakúskych klientov. (Slovenské opatrovanie pozrieť stránku „Pre Opatrovateľky na SLOVENSKU) Nejedná sa len o starých ale i mladých, ktorí potrebujú 24 hodinovú opateru v domácnosti. Pre zdravotné sestry s nostrifikáciou ponúkame miesta na klinikách v Nemecku i Rakúsku kde pracujú na hlavný pracovný pomer ako zamestnanec. Pre […]

Milé Dámy, milí Páni,

Naše firmy sa zaoberajú sprostredkovaním kvalifikovaných opatrovateliek a opatrovateľov pre našich rakúskych klientov. (Slovenské opatrovanie pozrieť stránku „Pre Opatrovateľky na SLOVENSKU) Nejedná sa len o starých ale i mladých, ktorí potrebujú 24 hodinovú opateru v domácnosti. Pre zdravotné sestry s nostrifikáciou ponúkame miesta na klinikách v Nemecku i Rakúsku kde pracujú na hlavný pracovný pomer ako zamestnanec.

Pre opatrovateľky na  24hodinové opatrovanie je ubytovanie zabezpečené, pracuje sa v 2 týždňových turnusoch. (vo výnimočných prípadoch 3 týždne). Plat je od 65 na deň + SV 200 € za 14 dní ( alebo 80/deň inkl. SV – za jedného, mobilného, samostatného klienta)+ cesta podľa dokladu. Pracuje sa na rakúsku živnosť a uzatvára sa zmluva s rodinou podľa Rakúskeho zákona tzv. Werkvertrag über Leistungen in der Personenbetreuung gemäß § 159 GewO ( Zmluva o dielo)

Dopravcu na prepravu si vyberáte sám/sama, nezabudnite však, že striedanie musí prebehnúť bez komplikácií a klient nesmie ostať nikdy sám.

Máme viacerých kooperačných partnerov v Rakúsku a tým sú naše opatrovateľky rýchlo umiestnené do nových ponúk. Samozrejme záleží na tom, čo si opatrovateľka sama vyberie. Najčastejšie sprostredkované miesta sú v NÖ, Burgeland, Viedeň a jej okolie.


Pre Viedeň na hodinovú a dennú starostlivosť je nutné, aby opatrovateľka mala vlastné bývanie a rakúsku živnosť. Opatruje sa 1- 4 osoby denne, vlastné auto je výhodou. Plat pre opatrovateľku je 10 – 25 Eur/hod, pri dennej starostlivosti je denná taxa cca 85 Eur. Maximálne môžete odpracovať 12 hodín denne.

Klienta pre ktorého budete pracovať, si zvolíte sám/sama z momentálnej ponuky, ktorú dostanete aj písomne na email. Následne Vás dáme do výberu klientovi (opatrovanej osobe) až potom dostanete rozhodnutie o nástupe do práce. Ako Vy, tak aj klient ( opatrovaná osoba) má nárok si vybrať kto ho bude opatrovať. Klient (rodina) má právo Vás kontaktovať (po Vami danom súhlase) aby si mohli preveriť či je Vaša nemčina a skúsenosti postačujúce. (Týka sa hlavne „nováčikov“ v opatrovaní ). 

Zakladáme si na tom aby všetky informácie o stave klienta, zmluvy, protokoly čí zápisy boli podané opatrovateľom/kám vopred písomne elektronicky a hlavne v pohodlí domova.

Záujemca hradí administratívny poplatok za sprostredkovanie zákazky, poradenské, asistenčné a administratívne služby podľa cenníka firmy 24 Stundenhilfe Anna s.r.o.. Administratívny poplatok slúži na pokrytie nákladov za spracovanie agendy klienta, t. j. poradenské služby, informačné služby, digitálne spracovanie, elektronické služby, telefonáty, vstupný pohovor, spracovanie a kontrolu prihlasovacích formulárov a ďalšie.

Platné od 1.12.2018 sme prešli na nový systém platby za sprostredkovanie zákazky a to nasledovne:

150 € – Administratívny poplatok (pri uzatvorení zmluvy) splatný po 1. turnuse (len pre nové opatrovateľky a iba 1x)

20 € –  za každý započatý týždeň práce splatných do piatich dní po ukončení turnusu.

Poplatok pre hodinové/ denné/ nočné opatrovanie vo Wien – 1 € / hodina maximálne však 5 € za deň (plat 80 – 110€/deň)

Záujemca hradí administratívny poplatok až po odpracovaní prvého turnusu.

Pre hodinové opatrovanie vo Wien je 1 € á odpracovaná hodina ( plat 14 -20€ / hod.)

 Zmluva so záujemcom sa uzatvára po registrácii pred prvou ponukou. Zmluvy zasielame E-Mailom. V prípade, že sa nepodarí sprostredkovať žiadne miesto, neplatí sa žiadny poplatok.

Zdravotné sestry so záujmom pracovať na HPP (hlavný pracovný pomer) na nemeckých či rakúskych klinikách neplatia žiadny sprostredkovateľský poplatok.


Servis pre záujemcu: Aktivovať / pozastaviť živnosť v Rakúsku.

Preloženie živnosti na novú adresu ( ak si to želá – podmienené plnou mocou)

Potvrdenie o poistení v Rakúsku

Poradenstvo v rámci živnosti a poistenia

Zaslanie žiadosti o formulár E 106 a Verf 24, všetky informácie na rodinné prídavky či materský alebo rodičovský príspevok

Ak máte záujem s nami spolupracovať je potrebné kompletne vyplniť náš dotazník – Registračný formulár (nájdete vľavo) , poslať nám emailom na info@24stundenhilfe.net  Lebenslauf s foto, kópiu Gewerbe, ecard a OP, Certifikát z opatrovania / maturitné vysvedčenie zo zdravotnej školy / diplom o zdravotníckom vzdelaní v nemčine, posledný predpis zo SVS / Vorschreibung a 2. telefónne číslo na referencie. Po prípadne napíšte sms s vašou e-mail adresou na telefónne číslo  0948 116 557 – Dotazník Vám bude automaticky zaslaný. Ak nebola za posledné 4 mesiace vykonávaná práca opatrovateľa/-ky potrebné aj potvrdenie od lekára o Vašom zdravotnom stave.

Ak nie je osobná návšteva možná, urobíme rozhovor cez SKYPE.  Naše SKYPE  meno je „anculik111“ 

Pokiaľ nemáte s nami uzatvorenú zmluvu, sme pre Vás k dispozícii v každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hodiny. Záujemca, ktorý má s našou agentúrou zmluvu uzatvorenú nás môže kontaktovať v prípade núdze kedykoľvek.

Požiadavky na opatrovateľa/-ku: potrebné ovládať nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni, vedieť samostatne pracovať, príjemné a slušné vystupovanie, byť reprezentatívny/a, čistotný/á ( žiadne mastné vlasy, špina za nechtami atď.), žiadne tričká s obrovským výstrihom, či krátke topy ( vidieť pupok), minisukne, dlhé nechty  „ako kocúr“, viditeľný piercing nie je vhodné k starým / konzervatívnym osobám.
Pre nás je dôležitá komunikácia s našimi opatrovateľmi a to očakávame od každého, že sa na nás obráti keď potrebuje pomoc.

Nariadenie EÚ:Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím nepovolaných osôb. K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný  sprostredkovateľ v súlade s Nariadením Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov a Rady  (EÚ) č. 2016/679 a v zmysle ochrany osobných údajov podľa 18/2018 Z.z. a DSGVO v Rakúsku.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa DSGVO / GDPR (z kolónky „osobné údaje“) je potrebné podpísať a zaslať na info@24stundenhilfe.net alebo vyplňte REGISTRAČNÝ FORMULÁR

 
 U klientov je nutné vypisovať dokumentáciu v nemčine aj preto je komunikatívna nemčina dôležitá.

Každá opatrovateľka musí mať svoju zložku v rodine tzv. Mappe:1.       Certifikát z opatrovateľského kurzu / maturitné vysvedčenie zo zdrav. školy / diplom zo zdravotnej školy – v nemčine
2.       OP
3.       E-card + potvrdenie o platení SVS / SV Bestätigung
4.       Meldezettel – nový
5.       Standorvelegung – Bestätigung
6.       Werkvertrag s rodinou § 159 GewO ( Zmluva o dielo)
7.       Gewerbeschein
8.       Podpísané papiere pre Förderung (strany 2/7 a 6/7 )
9 .  Všetky zápisy o klientovi – Dokumentáciu na zápisy poskytneme.
10.     Honorarnote – mať vždy aj do zásoby

Všetky dokumenty musíte mať so sebou už pri prvom nástupe ku klientovi.

Vaše dokumenty, sú Vaším zrkadlom.

Na Slovensku sa nie veľmi rozlišujú pojmy ako opatera a ošetrovateľstvo. V Nemecku i Rakúsku je v tom veľký rozdiel, keďže ako opatrovateľka môžete robiť len určité úkony – Hausbetreuung: jednoduchá opatrovateľská činnosť – pomoc v domácnosti, hygienu, sprchovanie, obliekanie, nakupovanie, polievanie kvetín, varenie, pranie bielizne, upratovanie, v prípade dohody aj starostlivosť o zvieratá ( iba domáce ), sprevádzanie klienta k lekárovi, byť nápomocný nielen fyzicky ale aj psychicky, byť oporou pre opatrovanú osobu odkázanej na pomoc druhých.

Činnosti, ktoré spadajú pod oblasť odbornej zdravotnej starostlivosti (Pflege), napr. dávkovanie liekov alebo injekcií, môže vykonávať iba lekár, zdravotná sestra alebo zdravotný ošetrovateľ. V prípade porušenia týchto predpisov riskuje opatrovateľ/-ka pokutu až do výšky 3.600 €

V každom prípade musí byť prevedená DELEGÁCIA. Všetky dokumenty Vám zašleme. Naše opatrovateľky / opatrovatelia dostávajú DELEGÁCIU od našich DGKS pri príchode ku klientovi.

Presné podmienky sú dané individuálne podľa potrieb klienta ( opatrovanej osoby ). Môže zahŕňať aj požiadavku na vek, vodičský preukaz, nefajčiara…

Pripomienka: Slovo „MUSS“ je v Rakúsku brané ako nútené – čo je pre opatrovateľku neprípustné. Dá sa nahradiť slovami ako sú: es werde gut / können Sie ( vieleicht ) atd… Žiadosť, ktorú máte na klienta mu treba podať tak aby mal pocit, že to chcel sám.

Uvedomujeme si aká je práca opatrovateľky/ ošetrovateľky náročná. Spoľahlivosť, samostatnosť či zodpovednosť k potrebným  úkonom je nutné mať i v sebe samej. Byť opatrovateľkou je poslanie.

Fajčenie v domácnosti klienta či pitie alkoholických nápojov počas výkonu činnosti ( turnusu ) je prísne zakázané a budú vyvodené sankcie v sume 14 dňového platu.

Naša spoločnosť nie je Vaším zamestnávateľom ale partnerom.  Ako živnostníkom Vám pomôžeme aj naučíme pracovať so živnosťou, k tomu potrebným úkonom, pravidlám i Vaším povinnostiam.

Na spokojnosti  Vašej i klientovej strane nám veľmi záleží.


V ďalších príspevkoch nájdete všetky informácie ( v Sk jazyku) čo si práca opatrovateľky – živnostníčky v Rakúsku vyžaduje. Všetky potrebné formuláre nájdete na našej webovej stránke.